Arbeidshof Brussel, 9 december 2016

9 december 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een handelsvertegenwoordiger meent dat zijn werkgever eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst gewijzigd heeft. In de loop der jaren is zijn werkregio verschillende keren veranderd en bij de laatste wijziging werd zijn klantenbestand overgedragen aan een andere vertegenwoordiger.

Dit laatste is volgens hem een discriminatie op grond van leeftijd.

Criterium: leeftijd

Datum: 9 december 2016

Instantie: Arbeidshof Brussel

Beslissing:

Het Arbeidshof geeft de man op vele vlakken gelijk, maar niet wat betreft de discriminatie. Er wordt onvoldoende aangetoond (enkel een passage in de conclusie in eerste aanleg dat verder in de procedure nooit wordt hernomen) dat er een mogelijk verband is tussen leeftijd en prestaties. Overigens twee jongere collega’s zagen ook hun klantenbestand overgedragen worden.

Afgekort: A.Hof.Brussel, 9-12-2016

Downloads