Arbeidshof Brussel (Franstalig), 31 januari 2023

31 januari 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

De arbeidsrechtbank van Waals Brabant, afdeling Waver kende in een vonnis van 19 februari 2019 een forfaitaire schadevergoeding van 650 euro toe aan een vrouw die niet werd aangeworven omwille van haar leeftijd.  De arbeidsrechtbank maakte daarmee een verkeerde toepassing van de antidiscriminatiewet.

Datum: 31 januari 2023

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: leeftijd

De feiten   

Een vrouw van 52 jaar reageerde op een vacature, maar werd niet weerhouden omwille van haar leeftijd. De arbeidsrechtbank oordeelde dat er sprake was van discriminatie op basis van haar leeftijd. De vrouw kon niet aantonen dat ze wel aangeworven zou zijn als ze jonger was geweest dan 52 jaar. De arbeidsrechtbank kende daarom een forfaitaire schadevergoeding toe van 650 euro.

In hoger beroep vorderde de vrouw een schadevergoeding van drie maanden bruto-loon.

Beslissing

De arbeidsrechtbank baseerde zich onterecht op de forfaitaire schadevergoeding voorzien in artikel 18, § 2, 1° van de Antidiscriminatiewet dat enkel van toepassing is buiten het kader van de arbeidsbetrekkingen. Artikel 18, § 2, 2° van de Antidiscriminatiewet bepaalt dat in het kader van de arbeidsbetrekkingen het slachtoffer van een discriminatie recht heeft op een forfaitaire schadevergoeding van drie of zes maanden bruto-loon. De vordering van drie maanden bruto-loon werd toegekend.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Fr.), 31-1-2023