Arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Waver, 19 februari 2019

19 februari 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Nijvel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een vrouw van meer dan 50 jaar reageert op een vacature. Ze ontvangt een mailbericht waarin duidelijk verwezen wordt naar haar leeftijd en haar gebrek aan kennis rond informatica. De 25-jarige kandidate die wél aangenomen wordt, blijkt over hetzelfde informaticaniveau te beschikken.

Datum: 19 februari 2019

Instantie: Arbeidsrechtbank Waver

Criterium: leeftijd

Beslissing:

Volgens de rechtbank gaat het wel degelijk om discriminatie op grond van leeftijd. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 650 €. Ze krijgt geen vergoeding van zes maanden brutoloon, want ze kan niet aantonen dat ze wel aangeworven zou zijn als ze jonger was geweest dan 50 jaar.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Waver, 19-02-2019