Arbeidshof Brussel (Nederlandstalig), 22 juni 2023

22 juni 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Het loutere feit dat een man 53 jaar oud was op het ogenblik waarop hij werd ontslagen, is geen feit dat het bestaan van discriminatie op basis van leeftijd kan doen vermoeden.

Datum: 22 juni 2023

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: leeftijd, gezondheidstoestand

Actiedomein: werk

De feiten   

Een man werd ontslagen in december 2018. De man was 53 jaar. Enkele maanden voor zijn ontslag was hij in ziekteverlof geweest. Bij zijn terugkeer in juli 2018 werd een begeleidingstraject opgestart. De man meende dat hij werd gediscrimineerd op grond van zijn leeftijd en gezondheidstoestand.

Beslissing

Het arbeidshof oordeelde dat er geen feiten werden aangevoerd die het bestaan van discriminatie konden doen vermoeden.

  • Het loutere feit dat de man 53 jaar was op het ogenblik dat hij werd ontslagen, was geen feit dat het bestaan van discriminatie op basis van de leeftijd kon doen vermoeden.
  • De man werd niet ontslagen nadat hij zich ziek had gemeld en ook niet na zijn terugkeer uit ziekteverlof.  De man had verwezen naar twee e-mails (uit 2013 en 2016) waarin telkens een werknemer werd ontslagen die arbeidsongeschikt was. Deze twee e-mails volstonden niet als feit dat het bestaan van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand kon doen vermoeden.

De vordering om de werkgever te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding wegens discriminatie werd door het arbeidshof ongegrond verklaard.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Nl.), 22-06-2023 – rolnummer 2021/AB/788