Arbeidshof Luik, 20 december 2021

20 december 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een vrouw die in een apotheek werkt, wil een hoofddoek dragen. Haar werkgever weigert en onderhandelingen mislukken. Uiteindelijk wordt ze ontslagen. Volgens de arbeidsrechtbank, vonnis dd. 20 februari 2019,  is er geen sprake van discriminatie, want de werkgever mag ernaar streven om een neutraal imago uit te stralen en het verbod waarborgt de gelijkheid onder collega’s.

Datum: 20 december 2021

Instantie: Arbeidshof Luik

Criterium: religieuze overtuiging

Actiedomein: arbeid

Beslissing:

Het Hof bevestigt het vonnis geveld in eerste aanleg.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: AHof.Luik, 20-12-2021