Arbeidshof Luik, 28 november 2018

28 november 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een man reageert op een werkaanbieding voor grafisch ontwerper. Dezelfde dag krijgt hij al een antwoord, dat aangeeft dat de man nooit in het bedrijf zou kunnen werken. De werkgever meent namelijk dat alle mensen uit zijn familie onbetrouwbare personen zijn. 

Arbeidshof Luik, 28 november 2018

De arbeidsrechtbank van Luik, in het vonnis van 10 november 2016, meent dat er geen gerechtvaardigd direct onderscheid gemaakt kan worden op basis van de beschermde criteria 'geboorte' en 'sociale afkomst'. De achternaam vormt geen noodzakelijke voorwaarde om het beroep uit de oefenen.

Datum: 28 november 2018

Instantie: Arbeidshof Luik

Criterium: geboorte

Beslissing:

Het Arbeidshof bevestigt dat er wel degelijk sprake is van discriminatie op grond van geboorte. Er is volgens het hof geen sprake van discriminatie op grond van 'sociale afkomst', want dit begrip wijst op het deel uitmaken van een bepaalde sociale klasse, wat in dit geval niet aan bod komt.

Unia was geen partij bij de zaak.

Afgekort: Ahof.Luik, 28-11-2018