Arbeidshof Luik, 30 april 2021

30 april 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een vrouw werkt in een apotheek en wenst een hoofddoek te dragen. Haar werkgever weigert en de onderhandelingen mislukken. Uiteindelijk wordt ze ontslagen. Bij uitspraak dd. 20 februari 2019 door de arbeidsrechtbank Luik, afdeling Verviers, wordt beslist dat er geen sprake is van discriminatie, want de werkgever mag ernaar streven om een neutraal imago uit te stralen en het verbod waarborgt de gelijkheid onder collega’s.

Datum: 30 april 2021

Instantie: Arbeidshof Luik

Criterium: geloofsovertuiging

Thema:

Een vrouw werkt in een apotheek en wenst een hoofddoek te dragen. Haar werkgever weigert en de onderhandelingen mislukken. Uiteindelijk wordt ze ontslagen. Bij uitspraak dd. 20 februari 2019 door de arbeidsrechtbank Luik, afdeling Verviers, wordt beslist dat er geen sprake is van discriminatie, want de werkgever mag ernaar streven om een neutraal imago uit te stralen en het verbod waarborgt de gelijkheid onder collega’s.

Beslissing:

Het Arbeidshof treedt dit standpunt bij.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: AHof.Luik, 30-04-2021

Downloads