Arbeidsrechtbank Brussel (Franstalige), 1 april 2019

1 april 2019
Actiedomein: Werk
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Omwille van moeilijke arbeidsomstandigheden is een bediende lang afwezig wegens ziekte. Uiteindelijk wordt ze ontslagen omwille van medische redenen.

Datum: 1 april 2019

Instantie: Arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

De rechtbank meent dat er geen sprake is van discriminatie op grond van handicap, maar wel op basis van de gezondheidstoestand. De rechtbank staat de cumul toe van de schadevergoeding omwille van discriminatoir ontslag en de schadevergoeding op grond van onrechtmatig ontslag.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 1-04-2019