Arbeidsrechtbank Brussel (Franstalige), 19 maart 2008

19 maart 2008
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

In het kader van een cao was jobzekerheid ingevoerd voor werknemers die niet de overeengekomen pensioenleeftijd bereikt hadden. Wie die leeftijd wél bereikt had zou daardoor gediscrimineerd zijn.

De rechtbank stelt vast dat er wel degelijk sprake is van een onderscheid in behandeling. Ze meent dat het bereiken van de leeftijd voor een wettelijk of extralegaal pensioen van het bedrijf of een leeftijd waarvan de ontslagbescherming hierbij aansluit, zonder inkomensverlies via een opzegvergoeding of een gelijkwaardige schadevergoeding, een objectieve rechtvaardiging vormt. Dat was niet het geval voor de ontslagen werknemers.