Arbeidsrechtbank Brussel, 4 mei 2015

4 mei 2015
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

De eiser, van Britse origine, werkt sinds meerdere jaren in een hotel in Brussel. Hij heeft er gezag over een stagiair, en nodigt hem uit voor een afspraak. De afspraak verloopt niet goed, en de stagiair verlaat de afspraak zeer plots. Op het einde van de stage legt de stagiair bij de personeelsdienst een verklaring neer tegen de eiser voor pesterijen. Een getuige bevestigt de feiten. De eiser bevestigt een deel van de feiten waarvan hij beschuldigd wordt. De directie wordt hiervan op de hoogte gebracht en ontslaat de eiser voor zware fout, met als reden een vertrouwensbreuk. De eiser vraagt aan de rechtbank de betaling van een ontslagvergoeding en een vergoeding voor discriminatoir ontslag.

Arbeidsrechtbank Brussel, 4 mei 2015

Criterium: seksuele geaardheid

Datum: 4 mei 2015

Instantie: Arbeidsrechtbank Brussel

Beslissing:

De rechtbank legt de nadruk op het feit dat het conflict dat de eiser met de stagair had plaats vond in een privé-kader, en op professioneel vlak geen negatieve gevolgen had voor de stagiair. Kort voordat hij zijn klacht neerlegde had de stagiair immers gevraagd om terug opgenomen te worden in de dienst van de eiser, nadat hij, in het kader van zijn stage, naar een onthaalfunctie was overgeplaatst. Daarnaast had het hotel ook twee maanden gewacht voordat ze op basis van de verklaring van de stagiair een beslissing namen, zonder een reden te geven voor dit tijdsverloop.

Daarom beslist de rechtbank dat het ontslag voor zware fout niet gerechtvaardigd was. Daarnaast stelt de rechtbank ook vast dat de ontslagbrief de nadruk legt op het homoseksueel karakter van de pesterijen waarvan de eiser beschuldigd werd. De brief verwijst vele keren naar de seksuele geaardheid van de eiser, en niet enkel naar zijn seksueel leven. Dat doet vermoeden dat deze seksuele geaardheid een rol heeft gespeeld bij de beslissing tot ontslag. De rechtbank veroordeelt de werkgever tot betaling van de forfaitaire vergoeding voor discriminatoir ontslag.