Arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Doornik, 4 maart 2022

4 maart 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een arbeider is vaak afwezig voor langere periodes door een beroepsziekte en door arbeidsongevallen. Uiteindelijk wordt hij ontslagen. Hij meent dat hij ontslagen werd omwille van zijn handicap, maar de arbeidsrechtbank oordeelt daar anders over.

Datum: 4 maart 2022

Instantie: arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Doornik

Criterium: handicap, gezondheidstoestand

Domein: arbeid

Beslissing:

Een arbeider heeft een beroepsziekte die kan worden beschouwd als een handicap. Hij wordt ontslagen net vooraleer hij terugkomt uit ziekteverlof en een formele vraag voor redelijke aanpassingen kan stellen aan de werkgever. De arbeider meent dat hij omwille van zijn handicap werd ontslagen. Hij verwijt de werkgever dat die op de hoogte was van zijn handicap en geen enkele redelijke aanpassing had voorgesteld.

De arbeidsrechtbank stelt dat de arbeider niet aantoonde dat de werkgever op de hoogte was van zijn handicap. Hij had nooit formeel om redelijke aanpassingen gevraagd aan zijn werkgever. De arbeidsarts had nooit een redelijke aanpassing voorgesteld. De arbeidsrechtbank oordeelt daarom dat het ontslag het gevolg is van de vele afwezigheden en van een vertrouwensbreuk.

Nochtans oordeelde het Arbeidshof van Brussel in een andere zaak dat de werkgever, gelet op de omstandigheden, had moeten weten dat redelijke aanpassingen nodig waren, zonder dat daartoe expliciet de vraag werd gesteld door de werknemer. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap stelt overigens dat de verplichting tot redelijke aanpassingen ontstaat op het ogenblik dat de werkgever op de hoogte is van het bestaan van een handicap (OHCHR | General comment No.6 on equality and non-discrimination).

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb. Henegouwen, afd. Doornik 04-03-2022

Vergelijkbare rechtspraak Arbeidshof Brussel 20 februari 2018 en Arbeidshof Luik 13 februari 2020.