Arbeidsrechtbank Luik, 11 december 2017

11 december 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een man van 57 wordt aangeworven in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, part time. Een paar maanden voor zijn pensioen wordt hij ontslagen. Hij roept een discriminerend ontslag in omwille van zijn leeftijd. De werkgever roept in dat de werkpost niet meer bestaat.

Datum: 11 december 2017

Instantie: Arbeidsrechtbank Luik

Criterium: leeftijd

Beslissing:

De rechtbank meent dat er geen sprake is van discriminerend beleid in de onderneming, gelet op de leeftijd waarop de man werd aangeworven. De rechtbank is niet overtuigd door de elementen die het slachtoffer aanbrengt.

Unia was geen partij in de zaak.

Afgekort: arb.rb.Luik, 11-12-2017