Arbeidsrechtbank Luik, 17 februari 2020

17 februari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een werknemer (een landschapsarchitect) is aangeworven door een belangrijk bedrijf dat zich richt op tuin- en straataanleg. Vrij snel zegt hij aangesproken te worden door de HR-dienst die hem verwijt dat hij zijn homoseksualiteit niet gemeld heeft. Hij voelt zich slachtoffer van belaging vanwege de werkgever en wordt twee maanden later ontslagen.

Arbeidsrechtbank Luik, 17 februari 2020

Datum: 17 februari 2020

Instantie: arbeidsrechtbank Luik

Criterium : seksuele geaardheid

Beslissing:

De rechtbank meent dat verzoeker geen enkel element aanbrengt dat mogelijks wijst op discriminatie en veroordeelt hem voor tergend en roekeloos geding.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Luik, 17-02-2020