Arbeidsrechtbank Luik, afdeling Namen, 17 februari 2020

17 februari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een werknemer (een landschapsarchitect) is aangeworven door een belangrijk bedrijf dat zich richt op tuin- en straataanleg. Vrij snel zegt hij aangesproken te worden door de HR-dienst die hem verwijt dat hij zijn homoseksualiteit niet gemeld heeft. Hij voelt zich slachtoffer van belaging vanwege de werkgever en wordt twee maanden later ontslagen.

Datum: 17 februari 2020

Instantie: arbeidsrechtbank Luik

Criterium : seksuele geaardheid

Beslissing:

De rechtbank meent dat verzoeker geen enkel element aanbrengt dat mogelijks wijst op discriminatie en veroordeelt hem voor tergend en roekeloos geding.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Luik, 17-02-2020