Correctionele rechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 24 april 2018

24 april 2018
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: RacismeGeloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen

Verschillende personen ontvangen berichten met racistische achtergrond via Facebook en Twitter. De feiten herhalen zich op verschillende tijdsstippen en binnen een ruime tijdspanne. Ook het misprijzen en de vijandigheid ten opzichte van de geloofsovertuigingen van de slachtoffers blijkt uit de verschillende door beklaagde gepleegde tweets.

Datum: 24 april 2018

Instantie: Correctionele rechtbank Antwerpen

Criterium: racisme - geloofsovertuiging

Beslissing:

Beklaagde wordt veroordeeld tot een werkstraf van 48 uren.

Unia was geen partij bij de zaak.

Afgekort: Corr.rb.Antwerpen, 24-04-2018