Correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 17 februari 2016

17 februari 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen

De zaakvoerder van een dienst voor private arbeidsbemiddeling geeft gevolg aan de discriminerende wensen van zijn klanten, onder meer op vlak van leeftijd en geslacht. Daarnaast getuigt het mailverkeer van weinig respect voor de sollicitanten.

Datum: 17 februari 2016

Instantie: correctionele rechtbank Gent

Criterium: leeftijd

Beslissing:

De rechtbank besluit onder meer tot een inbreuk op grond van het Decreet evenredige participatie op de arbeidsmarkt van 8 mei 2002. Er wordt een boete van € 500 uitgesproken.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Corr.rb.Gent, 17-02-2016