Correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 28 februari 2023

28 februari 2023
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: RacismeAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen

Een man wordt veroordeeld tot onder meer een bezoek aan de Kazerne Dossin omwille van het plaatsen van negationistische en rechts-extremistische berichten op VK en Instagram.

Datum: 28 februari 2023

Instantie: correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde

Criterium: racisme, negationisme

De feiten   

Een man plaatst foto’s van Hitler, nazisymbolen en racistische slogans op zijn openbaar VK-profiel en op zijn twee Instagramprofielen.  Op de gsm en computer van de beklaagde werden tal van foto’s gevonden van negationistische en rechts-extremistische aard.

Unia stelde zich burgerlijke partij in het dossier. 

Juridische kwalificatie   

Het openbaar ministerie had de beklaagde vervolgd voor de volgende tenlasteleggingen:   

  • Ontkennen, schromelijk minimaliseren, pogen te verrechtvaardigen of goedkeuren van de holocaust (art. 1 Negationismewet).
  • Aanzetten tot haat of geweld tegenover een groep, een gemeenschap of de leden ervan (art. 20, 4° Antiracismewet). 

Beslissing  

  • De correctionele rechtbank oordeelde dat beide misdrijven bewezen waren.
  • De afbeeldingen die de beklaagde op zijn sociale mediaprofielen plaatste, toonden volgens de correctionele rechtbank duidelijk aan dat hij de holocaust goedkeurde. Daarnaast toonden de hoeveelheid van de berichten en het gebruik van een VK-platform volgens de correctionele rechtbank duidelijk aan dat de beklaagde meer wou doen dan het beledigingen van de door hem geviseerde bevolkingsgroepen. Zijn berichten hadden duidelijk tot doel andere bezoekers van zijn VK-platform aan te zetten tot haat of geweld jegens bepaalde bevolkingsgroepen.
  • De man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 800 euro (beide met probatie-uitstel gedurende 3 jaar). De probatievoorwaarden waren onder meer een geleid bezoek brengen aan de Kazerne Dossin en een zinvolle dagbesteding zoeken.

Unia kreeg een schadevergoeding van 350 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 300 euro.

Aandachtspunten

Deze man werd veroordeeld tot straf met probatie-uitstel, met als een van de voorwaarden een geleid bezoek aan de Kazerne Dossin. De kazerne Dossin werkte samen met enkele parketten een pedagogisch traject uit voor daders van haatmisdrijven. Unia is ervan overtuigd dat in een deel van de strafrechtelijke zaken (over haatmisdrijven, haatboodschappen, negationisme en strafbare discriminatie) alternatieve maatregelen en alternatieve straffen een positieve impact hebben.

Uiteraard zijn alternatieve maatregelen en alternatieve straffen maar mogelijk als er in de praktijk voldoende trajecten beschikbaar zijn die aangepast zijn aan de concrete situatie. Unia vraagt in haar memorandum aan de federale wetgever om waar mogelijk consequent in te zetten op alternatieve maatregelen en alternatieve straffen. Unia vraagt de gemeenschappen om structurele trajecten uit te werken die aangepast zijn aan de concrete feiten die zich in deze materies voordoen. 

De beklaagde plaatste zijn berichten op Instagram maar ook op het minder bekende VK-platform, de Russische tegenhanger van Facebook. Extremisten wijken vaker uit naar zogenaamde alternatieve sociale mediaplatformen, zoals VK, Telegram, …Zij zouden dit onder meer doen om aan minder beperkingen onderhevig te zijn en er meer gelijkgestemden aan te treffen.  

Afgekort: Corr. Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde, 23-02-2023