Correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 7 oktober 2022

7 oktober 2022
Actiedomein: Media/internet
Gerechtelijk arrondissement: West-Vlaanderen

Een jongen van 19 jaar deelde tal van racistische berichten op de sociale media. Hij ontkende de Holocaust en bracht meermaals de Hitlergroet. Gezien de jonge leeftijd van de beklaagde kende de correctionele rechtbank de probatieopschorting toe.

Datum: 7 oktober 2022

Instantie: Correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge

Criterium: Racisme, Seksuele geaardheid, Negationisme

De feiten

De beklaagde was lid van verschillende extreemrechtse sociale media, zoals de Telegramkanalen ‘Polderwaffen Chat’ en ‘Juden Raus & Chill?’, en beheerde het Telegramkanaal ‘RecauilEntertainement’. Hij deelde tal van racistische berichten op de sociale media. ANTIFA, Joden en de meerderheid van personen met een zwarte huidskleur waren niet welkom op zijn Telegramkanaal. De beklaagde bracht meermaals de Hitlergroet en wenste Hitler een gelukkige verjaardag op 20 april 2021. Hij ontkende meermaals de Holocaust.

Juridische kwalificatie  

Het openbaar ministerie had de beklaagde vervolgd voor de volgende tenlasteleggingen:  

  • Aanzetten tot discriminatie, haat of geweld (art. 20, 3° en 4° Antiracismewet).
  • Negationisme (art. 1 Negationismewet).

Beslissing 

De correctionele rechtbank achtte de feiten bewezen, maar verleende de gunst van de opschorting van de straf gedurende drie jaar. De beklaagde diende probatievoorwaarden na te leven waaronder een bezoek aan de Kazerne Dossin.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Corr.rb. West-Vlaanderen, afd. Brugge, 07-10-2022