Correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 21 maart 2023

21 maart 2023
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen

Een jongeman werd op straat uitgescholden voor “homo” en “jeanet”. Uit de woorden en de context kon niet worden afgeleid dat de beklaagde derden had aangezet of had willen aanzetten tot discriminatie. De beklaagde werd vrijgesproken.

Datum: 21 maart 2023

Instantie: Correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Criterium: Seksuele geaardheid

De feiten 

Een jongeman was aan het wandelen. Vanuit een voorbijrijdende auto werd naar hem geroepen: “homo”, “jeanet” en “uw moeder is een bitch”. De jongeman kon de auto filmen met zijn gsm waardoor de verdachte kon worden geïdentificeerd.

Juridische kwalificatie  

Het openbaar ministerie had de beklaagde vervolgd voor de volgende tenlastelegging:  

  • Aanzetten tot discriminatie tegenover een persoon (art. 22, 1° Antidiscriminatiewet).

Beslissing 

De correctionele rechtbank sprak de verdachte vrij. Uit de woorden en de context kon niet worden afgeleid dat de beklaagde derden had aangezet of had willen aanzetten tot discriminatie.

De correctionele rechtbank stelde nog dat beledigende woorden kunnen aanzetten tot discriminatie wanneer het gaat om beledigende woorden van een uitzonderlijke erge aard. De uitdrukkingen “homo” en “jeanet” behoren tot de Vlaamse spreektaal en worden elke dag ontelbare keren gebruikt zowel in een vriendschappelijke context als in een eerder negatieve context. Het gebruik van deze begrippen gelijkstellen met aanzetten tot discriminatie zou aan deze strafbepaling een draagwijdte geven die niet thuishoort in een democratische samenleving.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Corr.rb. Oost-Vlaanderen, afd. Gent, 21-03-2023