Hof van Beroep Luik, 20 januari 2017

20 januari 2017
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: RacismeHandicapSeksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Luik

Een Franse komiek, die in eigen land al verschillende veroordelingen heeft opgelopen, geeft een optreden in België. Tijdens dit optreden doet hij uitspraken die aanzetten tot rassenhaat, die rassensuperioriteit aanhangen en die een inbreuk vormen op de Negationismewet.

Datum: 20 januari 2017

Instantie: Hof van Beroep Luik (Unia was partij)

Criterium: racisme, handicap, seksuele geaardheid

Beslissing:

Het Hof bevestigt nagenoeg over de hele lijn de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg, die uitgesproken was op 25 november 2015. De veroordeelde moet, op zijn kosten, het arrest publiceren in twee dagbladen die nationaal verspreid worden. Hij moet ook een schadevergoeding van ongeveer 50 euro aan de staat betalen, en een bijdrage van 200 euro aan een fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (tegenover 150 euro in eerste aanleg). 

Afgekort: Luik, 20-01-2017

Downloads