Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 20 april 2010

20 april 2010
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Racisme

Een politieker van de Front National (Frankrijk) heeft omwille van uitlatingen ten aanzien van de bevolking van moslimafkomst veroordelingen opgelopen op strafrechtelijk vlak aangezien zijn bewoordingen aanzetten tot haat. Hij meent dat zijn recht op vrijheid van meningsuiting hierdoor in het gedrang komt. Het Hof oordeelt dat de tussenkomst van de Staat via zijn hoven en rechtbanken noodzakelijk  was.

Downloads