Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 23 februari 2016

23 februari 2016
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Een vrouw slaagde voor haar toelatingsexamen aan de Turkse Nationale Academie voor Muziek. De Academie vroeg haar om een medisch attest dat bewees dat ze fysiek in staat was om de lessen te volgen. De vrouw legde een attest voor waarin stond dat ze de lessen kon volgen waarvoor geen gezichtsvermogen nodig is. Volgens de Academie was dat nodig voor alle lessen, waarop ze de vrouw weigerde toe te laten.

Criterium: Handicap

Beslissing: Volgens het Hof is er sprake van een schending van artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (verbod op discriminatie) en artikel 2 van het eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag (recht op onderwijs). Het Hof stelt vast dat er een algemeen gebrek is aan gepaste infrastructuur voor personen met een handicap, en dat de Academie geen enkele moeite had gedaan om op zoek te gaan naar mogelijke redelijke aanpassingen voor de blinde studente.

Afgekort: Çam t. Turkije (51500/08)

Downloads