Grondwettelijk Hof, 20 mei 2021

20 mei 2021
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Grondwettelijk hof

Door artikel 46 van de wet van 20 december 2020  "houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 kan enkel de advocaat van de geïnterneerden gehoord worden maar verschijnen zij niet meer persoonlijk. 

Datum: 20 mei 2021

Instantie: Grondwettelijk Hof

Criterium: handicap

Beslissing:

Het Hof vernietigt de bepaling aangezien het doel wel legitiem is, namelijk de bestrijding van de pandemie, maar de aangewende middelen zijn strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: GW.Hof, 20-05-2021, 76/2021

Downloads