Hof van Cassatie, 3 oktober 2022

3 oktober 2022
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Handicap
Rechtsmacht: Hof van Cassatie

Jonge werknemers met een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33% kunnen aanspraak maken op een inschakelingsuitkering wanneer ze positief meewerken in een aangepast traject. Wanneer de VDAB geen aangepast traject kan aanbieden, kan hier niet uit worden afgeleid dat de betrokkene niet positief wil meewerken in een dergelijk traject.

Datum: 3 oktober 2022

Instantie: Hof van Cassatie

Criterium: handicap

De feiten   

Een jonge werknemer kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een inschakelingsuitkering (art. 36 en 63 Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering). Het recht op een inschakelingsuitkering is beperkt tot 36 maanden.

Na die periode kan het recht op een inschakelingsuitkering worden verlengd voor een periode van 2 jaar wanneer de jonge werknemer:

  • een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 % heeft, vastgesteld door de voor het werkloosheidsbureau aangewezen geneesheer;
  • positief meewerkt in een door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling georganiseerd of erkend, hieraan aangepast traject (art. 63, § 2, vierde lid, 4° Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering).

Een jonge werknemer heeft een blijvende arbeidsongeschiktheid van 33%. De betrokkene wil positief meewerken aan een traject, maar de VDAB kan geen aangepast traject aanbieden.

Beslissing

Wanneer de VDAB geen aangepast traject kan aanbieden, kan niet worden gesteld dat de jonge werknemer niet positief wil meewerken in een door de VDAB georganiseerd of erkend traject. De jonge werknemer voldoet daardoor aan de voorwaarden van artikel 63, § 2, vierde lid, 4° Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Cass., S.17.0073.N, 03-10-2022

Downloads