Hof van Justitie van de Europese Unie, 21 mei 2015

21 mei 2015
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd

Thema: Militairen die niet meer in dienst zijn moeten een keuze maken tussen hun pensioen of hun verloning wanneer ze deze verwerven in het kader van een activiteit bij een openbare dienst en het bedrag ervan een bepaalde grens overschrijdt.

Beslissing: Het Hof meent dat de nationale wetgeving een socio-professionele beroepscategorie betreft maar niet de leeftijd viseert en er dus geen link is met Richtlijn 2000/78/EU.

Afgekort: EHJ, 21-05-2015, C-262/14

Zie ook: http://www.diversiteit.be/curia-hof-van-justitie-van-de-europese-unie-samenvatting-rechtspraak

Downloads