Raad van State, 27 oktober 2022

27 oktober 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Rechtsmacht: Raad van State

De Raad van State oordeelt dat de leeftijdsgrens van 25 jaar die Skeyes hanteert voor de aanwervingsexamens van aspirant-luchtverkeersleider, niet objectief verantwoord is.

Datum: 27 oktober 2022

Instantie: Raad van State

Criterium: leeftijd

De feiten   

Skeyes, het zelfstandig overheidsbedrijf dat instaat voor de Belgische luchtverkeersleiding, laat enkel kandidaten tot en met 25 jaar toe om deel te nemen aan de aanwervingsexamens voor aspirant-luchtverkeersleider. Een kandidaat die niet mocht deelnemen aan het eerste vergelijkende aanwervingsexamen vocht die beslissing aan bij de Raad van State.

Beslissing  

De Raad van State vernietigt de beslissing van Skeyes waarbij de deelname van de kandidaat werd geweigerd. Er is volgens de Raad van State sprake van een ongelijke behandeling op grond van leeftijd, zonder dat hiervoor een afdoende en redelijke rechtvaardiging bestond.

Volgens Skeyes toonden verschillende onderzoeken aan dat de leeftijdsgrens van 25 jaar verantwoord is. De Raad van State stelde echter vast dat geen enkele van die wetenschappelijke vaststellingen werd gestaafd met stukken uit het dossier. De Raad van State begreep niet waarom de beweerde wetenschappelijke vaststellingen zouden moeten leiden tot een leeftijdsgrens van precies 25 jaar en waarom geen rekening kon worden gehouden met andere gegevens zoals de eerder verworven ervaring.

De leeftijdsgrens van 25 jaar was volgens de Raad van State niet objectief verantwoord.

Aandachtspunt

Er is in de zaak Skeyes hoger beroep hangende tegen het vonnis van de Arbeidsrechtbank Brussel (Nederlandstalige) van 26 november 2019. De bepalingen over de stakingsvordering uit de Antidiscriminatiewet doen geen afbreuk aan de bevoegdheden van de Raad van State (artikel 20, § 5 Antidiscriminatiewet).

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: RvS., nr. 254.911, 27-10-2022

Downloads