Rechtbank eerste aanleg Waals Brabant, 4 mei 2020

4 mei 2020
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Nijvel

Op 27 juni 2019 keurde de provincieraad van Waals Brabant met eenparigheid van stemmen een wijziging van zijn huishoudelijk reglement goed. Daarbij werd het dragen van elk teken van godsdienst, levensovertuiging of politieke overtuiging verboden in de scholen waarvan de provincie de organiserende macht is. Deze wijziging werd in een lokale krant gepubliceerd en aan de leerlingen gecommuniceerd in een brief van 27 augustus 2019. Een overgangsperiode was voorzien tot 4 november 2019. Enkele studenten weigeren dit nieuwe huishoudelijke reglement en worden uit hun scholen geweerd.

Datum: 4 mei 2020

Instantie: Rechtbank eerste aanleg Waals Brabant

Criterium: geloofsovertuiging

Beslissing:

De rechtbank meent dat, gelet op het cijfermateriaal dat de school aanbrengt, het verbod enkel de hoofddoek betreft en er dus een bijzonder nadeel uit voortvloeit voor moslima’s die hun godsdienstvrijheid wensen uit te oefenen. Bovendien stelt de rechtbank dat het verbod op het dragen van een hoofddoek een gevolg heeft inzake de keuze van de onderwijsinstelling en dat het beperken van de vrijheid van geloofsovertuiging slechts in drie gevallen kan gerechtvaardigd worden (oorzaak van wanorde, gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de drager, uitoefenen van druk op andere leerlingen). Deze situaties zijn hier niet aan de orde.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Rb. 1ste A. Waals brabant, 4-05-2020