Rechtbank van eerste aanleg Brussel, 24 november 2021

24 november 2021
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Brussel

De stad Brussel koos voor een exclusief (uitsluitend) neutraliteitsbeleid. Ze verbood daarom het dragen van religieuze symbolen in al haar instellingen, ook in van instellingen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. De stad verhinderde zo jonge moslima’s met een hoofddoek lessen te volgen. De zaak gaf ook aanleiding tot een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (GW.Hof, 4-06-2020).

Datum: 24 november 2021

Instantie: Rechtbank van eerste aanleg Brussel

Criterium: geloofsovertuiging

Actiedomein: onderwijs

Beslissing:

In zijn uitspraak over het concrete geval heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg er echter aan herinnerd dat dit verbod, gezien het belang ervan, eerder bij decreet zou moeten worden vastgesteld, en niet via een intern schoolreglement. De rechtbank verklaarde dat dit verbod een indirecte discriminatie vormt en verplicht de stad Brussel er een einde aan te maken. 

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Rb.1ste A. Brussel, 24-11-2021