Rechtbank van eerste aanleg, 14 maart 2017

14 maart 2017
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Brussel

Een studente verpleegkunde weigert haar hoofddoek uit te laten tijdens de lessen en de stages. Het reglement van de school voorziet dergelijk verbod.

Datum: 14 maart 2017

Instantie: Rechtbank van eerste aanleg Brussel

Criterium: godsdienst

Actiedomein: onderwijs

Beslissing:

De rechtbank meent dat er noch sprake is van discriminatie, noch van belaging.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Rb.1ste A.Brussel, 14-03-2017