Rechtbank van eerste aanleg Bergen, 28 maart 2012

28 maart 2012
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen

Criterium: Handicap, vermogen

Onderwerp: Een kandidaat-huurster, die vanwege haar handicap leefde van een uitkering, meldde het Centrum dat ze gediscrimineerd was bij huisvesting. De gerechtelijke procedure werd opgestart, maar algauw was de vrouw  niet meer in de zaak geïnteresseerd en verhuisde ze naar het buitenland.

Beslissing: De vordering tot staking wordt onontvankelijk beschouwd. De rechter vond dat de toestemming van het slachtoffer onvoldoende duidelijk was, en  dat het mandaat dienvolgens niet geldig was.

Afgekort: Rb. 1ste aanleg Bergen, 28-03-2012

Downloads