Rechtbank van eerste aanleg Gent, 4 augustus 2020

4 augustus 2020
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen

Een geïnterneerde dove persoon vraagt om bijkomende tolkuren. Want de tolkuren die hem toegewezen zijn, volstaan volgens hem niet om te communiceren in de instelling. Zijn verzoek wordt geweigerd. Hiervoor wordt een stakingsvordering ingediend, op grond van het Vlaamse gelijke kansen decreet van 10 juli 2008. Bij tussenvonnis van 16 juli 2019 meent de rechtbank dat er geen sprake is van discriminatie en wijst de vordering af als ongegrond.

Datum: 4 augustus 2020

Instantie: Rechtbank eerste aanleg Gent

Criterium: handicap

Beslissing:

Het tussenvonnis wordt bevestigd.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Rb.1ste Aanleg Gent, 4-08-2020

Downloads