Rechtbank van eerste aanleg Luik, 10 december 2018

10 december 2018
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Luik

Een dierenpark verbiedt de toegang voor personen met een beperking wanneer ze vergezeld zijn van een assistentiehond. Ondanks talrijke pogingen kan er geen minnelijke oplossingen gevonden worden en houdt het dierenpark vast aan dit standpunt.

Datum: 10 december 2018

Instantie: Rechtbank eerste aanleg Luik

Criterium: handicap

Beslissing:

De rechtbank beslist dat het wel degelijk om een indirecte discriminatie op grond van handicap gaat. De toegang weigeren van assistentiehonden, betekent dat personen met een beperking aan autonomie inboeten. Het doet ze opnieuw afhangen van derden voor activiteiten die voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn, of die activiteiten ontzeggen.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Rb.1ste A. Luik, 10-12-2018