Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik, 6 mei 2014

6 mei 2014
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: RacismeAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik

Criteria: Huidskleur, nationaliteit, vermogen

Thema: Een eigenaar en zijn mandataris weigerden te verhuren aan “zwarten, niet Belgen en onvermogenden”.

Beslissing: De rechtbank kent de staking van de discriminatie op basis van het criterium huidskleur toe. Wat het criterium nationaliteit betreft, stelt ze dat het weliswaar een legitiem doel is om een huurder te zoeken die zich niet onttrekt aan eventuele vervolging wegens niet-betaling van huur, maar ook dat niet elke niet-Belg die houding aanneemt én dat ook een Belg zich aan vervolging kan onttrekken door naar het buitenland te gaan. Het middel waarmee de eigenaar en zijn mandataris dat probeerden te vermijden - de weigering op grond van nationaliteit - was dus niet aangepast.

Er is volgens de rechtbank geen sprake van discriminatie op grond van vermogen, maar wel van een objectieve beoordeling over de mogelijkheid van de huurders om de gevraagde huur te betalen. Zelfs als door die beoordeling vooral werkozen of personen die hulp krijgen van het OCMW getroffen worden.

Afgekort: Rb. 1ste A. Luik, 6-05-2014

Downloads