Correctionele rechtbank Leuven, 10 maart 2021

10 maart 2021
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Leuven

Medewerkers uit de horeca hebben verschillende keren homoseksuele mannen lastig gevallen en geslagen. De verklaringen van de slachtoffers en getuigen, alsook de medische attesten van de slachtoffers wijzen allemaal in dezelfde richting.

Datum : 10 maart 2021

Instantie : Correctionele rechtbank Leuven

Criterium : seksuele geaardheid

Beslissing :

De rechtbank veroordeelt de daders tot gevangenisstraffen en boetes. Ze erkent tevens de verzwarende omstandigheid voorzien in artikel 405quater Swb. Het feit dat de daders dronken waren op het ogenblik van de feiten doet niets af aan de gebeurtenissen.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Corr.rb.Leuven, 10-03-2021