Arbeidsrechtbank Antwerpen, 8 december 2020

8 december 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een werknemer wordt ontslagen kort voor zijn pensioen. De werkgever maakt daarvoor gebruik van de wettelijk voorziene verkorte opzeggingstermijn en stoelt het ontslag op de houding van de werknemer.

Datum : 8 december 2020

Instantie : Arbeidsrechtbank Antwerpen

Criterium : leeftijd

Beslissing :

De rechtbank vindt in het dossier geen echt bewijs terug van de spanningen tussen partijen en stelt dat integendeel de leeftijd aan de basis ligt van het ontslag en er dus wel degelijk sprake is van discriminatie.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Anwerpen, 8-12-2020