Aanbeveling: eerlijke klassenraden

16 juni 2020
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Franse Gemeenschap

Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede moedigen scholen aan om erover te waken dat de klassenraden leerlingen en hun ouders betrekken bij alle beslissingen die over hen genomen worden, en om bij hun motivaties ook rekening te houden met de verschillende thuissituaties van de leerlingen tijdens de Covid-19-periode.

In onze Diversiteitsbarometer Onderwijs, die in 2018 werd gepubliceerd, vestigde Unia de aandacht op de vaak onbewuste vooroordelen die vastgesteld werden in de klassenraden. En dat op basis van de origine, het geslacht en de sociaaleconomische achtergrond van de leerlingen.

In deze periode van Covid-19 zullen de klassenraden, meer nog dan anders, een centrale rol spelen. Unia beveelt daarom aan dat scholen dit jaar extra aandacht besteden aan de klassenraden en dat ze maatregelen nemen om het risico op waterval-beslissingen te vermijden. Daarbij is het belangrijk om leerlingen en hun ouders nauw te betrekken bij de beslissingen van de klassenraden. 

Deze aanbeveling werd gestuurd naar de Minister van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en naar de onderwijsnetten en -koepels van het Nederlandstalige onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Je kan de aanbeveling downloaden op deze pagina.