Eerlijke klassenraden essentieel om moeilijk schooljaar af te sluiten

15 juni 2020
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: RacismeHandicapAndere gronden

Klassenraden moeten extra aandacht besteden aan de verschillende sociale realiteiten van leerlingen tijdens deze coronaperiode. Dat vragen Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede. Door helder te communiceren en leerlingen en ouders bij de klassenraden te betrekken, krijgen de beslissingen van de klassenraden een breder draagvlak.

De coronacrisis stuurt de evaluatie-routine van scholen danig in de war. Klassenraden hebben dit jaar namelijk minder informatie om te bepalen of een leerling de einddoelen heeft gehaald. Uit de Diversiteitsbarometer Onderwijs van Unia blijkt dat vooroordelen rond origine, sociale afkomst en geslacht soms tot onbedoelde en onbewuste discriminaties in de klassenraden leiden. Daarom vragen Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede dat er extra maatregelen worden genomen, zodat iedereen een eerlijke evaluatie krijgt.

Helder communiceren met leerlingen en ouders

Een aangepaste communicatie is essentieel om leerlingen en ouders te informeren over de klassenraden en hoe ze werken. Scholen gebruiken daarvoor best toegankelijke en klare taal, die zich niet beperkt tot elektronische communicatie.  

Leerlingen en hun ouders betrekken bij beslissingen

Door ouders en leerlingen volop bij de beslissingen te betrekken en de dialoog met hen aan te gaan, begrijpen leerlingen de genomen beslissingen en de onderliggende motivaties beter. CLB’s, verenigingen en brugfiguren kunnen een rol opnemen om de dialoog tussen de gezinnen en de school te faciliteren.

Rekening houden met de specifieke realiteit van elke leerling

Elke leerling leeft in een andere sociale realiteit. Dat zorgt ervoor dat niet elke leerling het schoolwerk de voorbije maanden kon uitvoeren in dezelfde omstandigheden. Thuiswerk mag daarom geen graadmeter zijn voor het succes van de leerling.

Denken aan redelijke aanpassingen

Leerlingen met een handicap hebben recht op redelijke aanpassingen om succesvol naar school te kunnen gaan. Zeker in de afgelopen maanden duurde het soms even voor deze redelijke aanpassingen ook op afstand konden worden voorzien. Als leerlingen tijdens de coronaperiode slechtere prestaties neerzetten omdat ze geen gebruik konden maken van redelijke aanpassingen, dan moeten de klassenraden dat mee in overweging nemen.

Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede wijzen op de rol van de klassenraden om alle leerlingen dezelfde mogelijkheden te geven om een constructief en positief schoolparcours af te leggen. En dat ongeacht hun origine of sociale afkomst.

Vergelijkbare artikels

29 oktober 2020

Afstandsonderwijs: Unia vraagt extra aandacht voor kwetsbare groepen

Niet alle leerlingen en studenten zijn gelijk als het gaat om de recente beslissingen over afstandsonderwijs in het middelbaar en hoger onderwijs. Om te voorkomen dat zij in de komende weken/maanden afhaken of hun studie opgeven, moet er rekening worden gehouden met de moeilijke situatie van leerlingen en studenten uit kwetsbare groepen. Unia roept de betrokken onderwijsinstellingen dan ook op om bij de praktische organisatie van cursussen en bij hun evaluatiemethoden rekening te houden met álle leerlingen en studenten.