Diversiteitsbarometer Onderwijs (2018)

Unia liet een onderzoek uitvoeren over gelijke kansen in de scholen van de drie gemeenschappen. De Diversiteitsbarometer Onderwijs is het laatste deel van een drieluik. De eerste twee delen gingen over Werk (2012) en Huisvesting (2014).

Onderwijs is een essentiële schakel en wellicht de belangrijkste voorwaarde om integratie te bevorderen, om uitsluiting te bestrijden en om burgerrechten te kunnen uitoefenen. Toch zijn er in het onderwijs in België ook grote ongelijkheden. Dat is zeker zo wanneer we de sociale afkomst, origine, handicap en seksuele oriëntatie van de leerlingen bekijken. Unia wilde daarom de huidige situatie onderzoeken en de mechanismen blootleggen die bijdragen tot ongelijkheden in de verschillende onderwijssystemen van het Belgische onderwijs.

De onderzoeksopdracht vertrouwden we toe aan academische onderzoekers. Die voerden een onderzoek uit in de drie gemeenschappen van België. De studies focussen in eerste instantie op het verplichte onderwijs (zowel gewoon als buitengewoon). De discriminatiecriteria die uitgekozen werden voor het onderzoek, zijn etnische origine, sociale origine, handicap en seksuele oriëntatie.

Het onderzoek focust op verschillende vragen, zoals:

  • Welk beleid en welke praktijken gebruiken scholen om met diversiteit om te gaan?
  • Hoe gebeurt de oriëntatie op school? En hoe worden leerlingen van vreemde herkomst, met een lage socio-economische status of met een handicap naar minder gunstige studierichtingen doorverwezen?
  • Wat zijn de belangrijkste resultaten van het bestaande onderwijsonderzoek in België?

Studie door KU Leuven, UGent en ULB

De studie die je op deze pagina kan downloaden, is het resultaat van langdurig wetenschappelijk onderzoek door KU Leuven – HIVA, het Steunpunt Diversiteit & Leren van de Universiteit Gent en de ULB-GERME. Het onderzoek werd ondersteund door de ministers van Onderwijs van de drie gemeenschappen en door de minister van Gelijke Kansen van de Franse Gemeenschap.

Unia coördineerde het onderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten en onze eigen expertise rond onderwijs, formuleerden we bovendien een aantal beleidsaanbevelingen. Met de Diversiteitsbarometer Onderwijs willen we zo een instrument aanreiken dat bijdraagt aan initiatieven om ongelijkheden in het onderwijs te verminderen en een beleid van gelijke kansen en diversiteit te promoten. 

Lees de volledige studie

Op deze pagina kan je de Diversiteitsbarometer Onderwijs downloaden. Het rapport over de drie gemeenschappen is opgesteld door de onderzoekers en wordt voorafgegaan door de aanbevelingen van Unia.

Meer weten? Lees de technische rapporten van de onderzoekers