Aanbeveling: verbod op het dragen van religieuze symbolen tijdens zittingen van Belgische rechtbanken

13 augustus 2015
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum (hierna het Centrum) stelt vast dat sommige Belgische rechtbanken het dragen van hoofddeksels verbieden voor personen die zittingen bijwonen, zelfs wanneer het hoofddeksel om religieuze of medische redenen wordt gedragen.

De betreffende rechtbanken baseren zich op artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek om te eisen dat hoofddeksels worden afgenomen. Dit artikel voorziet het volgende: “De toehoorders wonen de zittingen bij met ongedekten hoofde, eerbiedig en stilzwijgend; alles wat de rechter tot handhaving van de orde beveelt, wordt stipt en terstond uitgevoerd.”

Het Centrum pleit ervoor om geen enkele beperking van de vrijheid van uiting van godsdienstige overtuiging op te leggen aan burgers die de openbare zittingen van Belgische rechtbanken bijwonen, indien ze zich voor het overige gepast en eerbiedig gedragen.

Je kan de volledige aanbeveling downloaden op deze pagina.