Aanbeveling voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het vervoersaanbod van De Lijn

13 april 2017
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

Unia blijft geregeld meldingen ontvangen van minder mobiele reizigers die problemen rond toegankelijkheid ondervinden wanneer ze gebruik willen maken van het reguliere aanbod aan bus- en tramvervoer door De Lijn. 

In deze nota wenst Unia als onafhankelijk mechanisme voor de opvolging van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap nog eens haar voornaamste aandachtpunten en aanbevelingen inzake de toegankelijkheid van De Lijn op te lijsten.

Unia heeft de toegankelijkheidsproblematiek reeds meermaals ter sprake gebracht bij de Vlaamse minister van Mobiliteit en/of bij de VVM De Lijn, in diverse nota’s en brieven. Beleidsverantwoordelijken van De Lijn en Unia plannen ook een jaarlijks overleg.