Wachtlijsten inkorten voor verhoogde zorgtoeslag voor een kind met een handicap (2021)

28 januari 2021
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

Ouders van een kind met een handicap ondervinden grote moeilijkheden bij de aanvraagprocedure voor een verhoogde zorgtoeslag. 

Na de overheveling van het federale naar het Vlaamse niveau is de wachttijd enorm opgelopen.

Op 28 januari stuurden deze organisaties een brief naar de algemeen directeur van Kind en Gezin om een correcte dienstverlening en dossierbehandeling voor het toekennen van de zorgtoeslag te vragen:

In het document "Wachtlijsten inkorten voor verhoogde zorgtoeslag voor een kind met een handicap (2021)" leggen we uit wat nodig is om de dienstverlening en de behandeling van dossiers te verbeteren. Dit is belangrijk om een achteruitgang voor de rechten van kinderen met een handicap te vermijden, zoals het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap vraagt.