Wachtlijsten inkorten voor verhoogde zorgtoeslag voor een kind met een handicap (2021)

28 januari 2021
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

Ouders van een kind met een handicap ondervinden grote moeilijkheden bij de aanvraagprocedure voor een verhoogde zorgtoeslag. 

Na de overheveling van het federale naar het Vlaamse niveau is de wachttijd enorm opgelopen.

Op 28 januari stuurden deze organisaties een brief naar de algemeen directeur van Kind en Gezin om een correcte dienstverlening en dossierbehandeling voor het toekennen van de zorgtoeslag te vragen:

In het document "Wachtlijsten inkorten voor verhoogde zorgtoeslag voor een kind met een handicap (2021)" leggen we uit wat nodig is om de dienstverlening en de behandeling van dossiers te verbeteren. Dit is belangrijk om een achteruitgang voor de rechten van kinderen met een handicap te vermijden, zoals het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap vraagt.

UPDATE maart 2021 - Kind en Gezin komt met deze oplossingen: 

  • De toeslag wordt vanaf nu administratief verlengd tot er een beslissing valt voor personen die een adminsitratieve herziening hadden gekregen en waarvan de termijn afgelopen was. 
  • De inlevertermijn van 30 dagen blijft behouden, maar na een herinnering wordt die verlengd met 2 maanden.   
  • Kind en Gezin wil meer aandacht hebben voor niet-zichtbare vormen van handicap (ASS, psychiatrische aandoeningen, …). 
  • Kind en Gezin erkent de problemen met de toekenning van de punten en bekijkt hoe ze het kunnen stroomlijnen.  
  • Er komen duidelijke inschaalmomenten (0, 6 en 12 jaar); maar bij sommige aandoeningen zal er hiervan toch nog afgeweken kunnen worden. Ouders zullen betrokken worden bij de inschaling. Bij tussentijdse verhoogde zorgnoden kan een herziening plaatsvinden.  
  • Nieuwe artsen zijn in opleiding. Unia hoopt dat ze snel kunnen starten, zodat ook nieuwe aanvragers geholpen kunnen worden.