De toegankelijkheid van de infrastructuur en het materieel van de NMBS voor personen met een handicap (2021)

3 maart 2021
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Unia ontvangt regelmatig meldingen van personen met een handicap over problemen die verband houden met de toegankelijkheid van het spoornet. Op korte en middellange termijn moeten oplossingen voor dit structurele probleem worden gevonden om situaties van discriminatie waarmee personen met een handicap te maken krijgen, geleidelijk uit te bannen.

Om de overheid en de NMBS-groep een zo volledig mogelijke stand van zaken te bezorgen van de problemen die haar worden gemeld, heeft Unia in samenwerking met het Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (CAWaB) haar aanbevelingen geactualiseerd.

Samen vragen ze de overheid en de NMBS-groep om snel een ambitieuzer toegankelijkheidsbeleid te voeren dat beantwoordt aan de vereisten van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit beleid moet personen met een handicap in staat stellen om op middellange termijn autonoom en op het tijdstip dat ze verkiezen met de trein te reizen.