Advies leeftijdsgrens Kapertoren

30 april 2018
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Leeftijd
Bevoegdheidsniveau: (leeg)

De appartementen in de Kapertoren in Hasselt hanteren een leeftijdsgrens: de bewoners mogen hoogstens 31 jaar oud zijn. De stad wil op die manier jongen mensen aantrekken en betaalbare starterswoningen aanbieden in de stad. Unia ontving verschillende meldingen over deze leeftijdsgrens. In ons advies toetsen we de leeftijdsgrens aan de toepasselijke wetgeving en bestuderen we de rechtvaardigheidsmogelijkheden. 

In dit advies beschrijven we eerst eerst over welke maatregel het gaat, en wat de toepasselijke wetgeving is. Daarna analyseren we of de leeftijdsgrens werd getrokken omwille van een legitiem doel, en of de middelen om dit doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn. 

De doelstelling van de stad en van projectontwikkelaar Kolmont is alvast legitiem: beantwoorden aan de grote vraag naar betaalbare starterswoningen in de stad, jongeren in de stad houden en de stadsvlucht verminderen.   

Daarna bestudeert Unia of de leeftijdsgrens ook passend en noodzakelijk is, en of er geen alternatieve maatregelen beschikbaar zijn. Daaruit bleken een aantal elementen: 

  • De leeftijdsgrens geldt alleen voor bewoners, niet voor kopers. Bovendien hebben de Kapertoren-woningen marktconforme, en dus tamelijk hoge prijzen. De leeftijdsgrens is daarom volgens Unia niet passend om het doel van betaalbare starterswoningen te bereiken. 
  • Er zijn andere maatregelen mogelijk om te zorgen voor betaalbare starterswoningen: een inkomensgrens, een anti-speculatiebeding, een startersfonds, ...
  • Er bestaan niet voldoende precieze en actuele cijfers die aantonen dat er sprake is van een stadsvlucht in Hasselt, noch dat het invoeren van een leeftijdsgrens hieraan zou verhelpen. 
  • Er zijn verschillende alternatieven denkbaar die dezelfde doelgroep zouden aantrekken, zonder op gespannen voet te staan met het Gelijkekansendecreet: een goede ligging, kinderopvang, bars, sportplaatsen, duidelijk huishoudelijk reglement ...
  • ...

Unia is daarom van mening dat de leeftijdsgrens van maximaal 31 jaar strijdig is met de antidiscriminatiewetgeving, en raadt aan om deze leeftijdsgrens te schrappen. Je kan de volledige aanbeveling downloaden op deze pagina. 

Update

Stad Hasselt en projectontwikkelaar Kolmont hebben intussen beslist om komaf te maken met de leeftijdslimiet voor de bewoners van de Hasseltse Kapertoren. Lees meer. 

Downloads