Afronding van de omzetting van richtlijn 2000/43/EG van de Raad (antiracismerichtlijn) door de Duitstalige Gemeenschap

13 februari 2014
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Racisme
Bevoegdheidsniveau: Duitstalige Gemeenschap

In juli 2000 trad de antiracismerichtlijn (richtlijn 2000/43/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming) in de Europese Unie in werking. De lidstaten werden gevraagd om de richtlijn tegen 19 juli 2003 in nationaal recht om te zetten. 

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum raadt de Duitstalige Gemeenschap aan om de beperking van de werkingssfeer van het decreet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie van 19 maart 2012, die in artikel 3 van het decreet is vastgesteld, op te heffen door de definitie van goederen en diensten niet louter te beperken tot het kader van het vrije verkeer van goederen en diensten in de Europese Unie. De antiracismerichtlijn eist duidelijk toegang tot alle goederen en diensten "die publiekelijk beschikbaar zijn". De wettelijke bepalingen van de Duitstalige Gemeenschap moeten met die idee rekening houden.

Je kan de volledige Duitstalige aanbeveling downloaden op deze pagina.