Art. 5 VN-verdrag (Day of General Discussion): schriftelijke bijdrage van Unia aan het VN-Comité

13 juli 2017
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Internationaal

Bijdrage van Unia aan de ontwerpen van general comments van het VN- Comité over artikel 5 (gelijkheid en non-discriminatie) van het VN-verdrag.

Bestemmeling: VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap

Op 25 augustus 2017 organiseerde het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap in Genève een Day of General Discussion over het recht op gelijkheid en non-discriminatie van personen met een handicap. Dit recht is vastgelegd in artikel 5 van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). 

Als onafhankelijk mechanisme dat belast is met de opvolging van de uitvoering van het VRPH heeft Unia gevolg gegeven aan de oproep van het Comité tot schriftelijke bijdragen over dit ontwerp. De bijdrage van Unia kan je op deze pagina downloaden of op de website van het Comité.

Alle schriftelijke bijdragen en de bedenkingen die tijdens de Day of General Discussion geuit worden, zullen meegenomen worden in de General Comment nr. 6 over artikel 5.

De General Comments van het VN-Comité beogen meer duidelijkheid te scheppen over de interpretatie van de tekst van het VN-verdrag en de verplichtingen voor verdragsstaten. Het Comité heeft volgende General Comments al aangenomen:

  • General Comment nr. 1 over gelijkheid voor de wet (artikel 12);
  • General Comment nr. 2 over toegankelijkheid (artikel 9);
  • General Comment nr. 3 over vrouwen en meisjes met een handicap (artikel 6);
  • General Comment nr. 4 over de recht of inclusieve onderwijs (artikel 24);
  • een ontwerp van General Comment nr. 5 over het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij (artikel 19).

De General comments zijn terug te vinden op de website van het Comité.