De toegankelijkheid van de infrastructuur en de voertuigen van de MIVB voor personen met een handicap

6 juni 2018
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bestemmelingen: de Brusselse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, de Brusselse staatssecretaris voor Gelijkekansenbeleid, de directeur-generaal van de MIVB.

Unia ontvangt sinds 2003 regelmatig meldingen van personen met een handicap over problemen met de toegankelijkheid van het Brusselse openbaar vervoer. De meldingen gaan zowel over de toegang tot de materiële infrastructuur als tot het rollend materieel en tot informatie en communicatie.

In 2012 en 2014 is Unia een samenwerking met het Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (CAWaB) aangegaan om aanbevelingen voor de Brusselse overheden en de MIVB te formuleren.

Naar aanleiding van deze aanbevelingen zagen CAWaB en Unia tot hun tevredenheid dat het Gewest en de openbare vervoersmaatschappij bereid waren om de toegankelijkheid van het Brusselse openbare vervoersnetwerk te verbeteren. Er volgde intenser overleg met organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen, de toegankelijkheidsproblemen werden via audits duidelijk in kaart gebracht en er werden tot slot bepaalde investeringen doorgevoerd.

Jammer genoeg is de impact van deze inspanningen op de dagelijkse verplaatsingen van personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit nog onvoldoende merkbaar. Daarom hebben Unia en CAWaB beslist om in de aanloop naar de nieuwe beheersovereenkomst voor de MIVB hun aanbevelingen te actualiseren.

Volgens het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, dat België en zijn deelstaten in 2009 hebben geratificeerd, is de toegang tot het openbaar vervoer een essentiële voorwaarde voor de volwaardige en daadwerkelijke participatie van personen met een handicap in de samenleving. Zonder toegankelijk openbaar vervoer hebben personen met een handicap niet in dezelfde mate als andere mensen toegang tot werkgelegenheid, onderwijs, het sociale en culturele leven, enz.

Om die reden zullen Unia en CAWaB er specifiek op toezien dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de openbare vervoersmaatschappij hun internationale verbintenissen nakomen. Unia doet dat in overeenstemming met haar opdracht als onafhankelijk mechanisme belast met de opvolging van de uitvoering van het Verdrag, en CAWaB als koepelorganisatie van meer dan twintig verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen. We vragen om voor het openbaar vervoer een echt toegankelijkheidsbeleid te voeren, zodat personen met een handicap op termijn zelfstandig van het hele netwerk gebruik kunnen maken als ze dat willen.

Je kan de volledige aanbeveling op deze pagina downloaden.