Ontwerp van ordonnantie houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

29 juni 2017
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Unia bepaalt zijn aanbevelingen om te strijden tegen de discriminatie op de huurwoningmarkt nader. 

Ontwerp van ordonnantie houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds de verschijning van de Diversiteitsbarometer Huisvesting in 2014, heeft Unia verscheidene malen aanbevelingen geformuleerd om de discriminatie op de huurwoningenmarkt te bestrijden*.

Unia heeft kennis genomen van het ontwerp van ordonnantie A-488/1 (2016/2017) van de Brusselse regering houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst, waarover op dit ogenblik in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt gediscussieerd en wil graag zijn opmerkingen over dit ontwerp van ordonnantie meedelen.