Unia tevreden met regeerakkoord van de Franse Gemeenschap

17 september 2019
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden

Unia verwelkomt de vorming van de nieuwe regering van de Franse Gemeenschap en de goedkeuring van een programma dat positieve vooruitzichten biedt op het gebied van antidiscriminatie.

Het besluit van de regering om de uitvoering van het Pacte pour un enseignement d’excellence (Pact voor excellentieonderwijs) voort te zetten, kan alleen maar worden toegejuicht. Dat Pact is dan ook het resultaat van uitgebreid overleg. Als er veranderingen komen in de 'tronc commun' (gemeenschappelijke basis), hopen we dat deze beperkt zullen blijven en dat ze de doelstellingen van het Pact niet zullen beperken.

Unia verwelkomt de wens om de barrières tussen gewoon en gespecialiseerd onderwijs te blijven afbreken, een doelstelling die alleen maar positief kan zijn voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Unia hoopt echter dat de middelen waarin het Pact voorziet, behouden blijven om voldoende steun te garanderen voor leerlingen met een handicap in het reguliere onderwijs en voor het onderwijzend personeel.

Wat onderwijs betreft, is Unia ook nog verheugd over het voornemen om de basisopleiding en de bijscholing van leerkrachten op het gebied van diversiteit te verdiepen en modules over de geschiedenis van discriminatie, migratie, vrouwenbewegingen en LGBTQI+ op te nemen in het leerplan van de school. De aandacht voor de strijd tegen pesten op school en de start van een reflectie over de oriëntatie van leerlingen in hun schoolloopbaan is duidelijk positief. De beoogde hervorming van het huidige inschrijvingsdecreet moet erop gericht zijn de transparantie van het systeem, de billijkheid en de sociale diversiteit binnen de instellingen te waarborgen.

Op het gebied van werkgelegenheid is de wens om een diverse administratie uit te bouwen met aandacht voor gendergelijkheid, mensen met een handicap en mensen van buitenlandse afkomst, goed nieuws.

Unia verheugt zich ook over de steun van de regering voor de lancering van een interfederaal actieplan tegen racisme en vestigt haar aandacht op de noodzaak om haar antidiscriminatiedecreet van 2008 te evalueren.

Wij betreuren het echter dat er in de huidige context niets is gepland om duurzame financiering voor antiracistische organisaties of spelers te garanderen. 

Ook moet dringend meer rekening worden gehouden met de diversiteit van het publiek in de gezondheidsdiensten. Daarom pleiten we ervoor dat er een opleiding in interculturele vaardigheden wordt gegeven aan ondersteunend en verzorgend personeel (competentiekaders voor de initiële opleiding). 

Unia zal de uitvoering van deze verschillende projecten tijdens de volgende legislatuur nauwlettend volgen en is beschikbaar om de uitvoering ervan te ondersteunen.