Kranten, boeken en tijdschriften

Een boek roept op om alle homo’s van hoge daken te gooien, een online artikel ontkent het bestaan van de Holocaust, in een tijdschrift doet een geïnterviewde racistisch uitspraken, lezers plaatsen onder een online artikel de ene na de andere islamofobe commentaar, …

  In België garandeert de Grondwet de vrijheid van meningsuiting en drukpersvrijheid: gedachten, meningen en gevoelens mogen ongecensureerd uitgedrukt worden. Die vrijheden zijn echter niet absoluut: ze worden begrensd door andere mensenrechten. Zo is het strafbaar wanneer iemand de drukpersvrijheid bijvoorbeeld misbruikt:

  • om aan te zetten tot racisme of discriminatie;
  • om de Holocaust te ontkennen, te minimaliseren, te rechtvaardigen of goed te keuren;
  • om in het openbaar denkbeelden te verspreiden die gegrond zijn op rassensuperioriteit of rassenhaat.

  Meer info over drukpersmisdrijven

  Wat is een drukpersmisdrijf?

  Wanneer spreken we van een drukpersmisdrijf, en hoe wordt het vervolgd? Lees meer over de wetgeving.

  Bij wie meld je het?

  Je kan terecht bij Unia die je melding onderzoekt en nagaat of het om strafbare feiten gaat. Daarnaast kan je ook de betrokken redactie, de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Raad voor de Journalistiek contacteren. Lees meer.