Discriminatie in het onderwijs melden

Krijg je niet de aanpassingen waarop je recht hebt omwille van je handicap of leerstoornis? Maakt een leerkracht racistische of homofobe opmerkingen? Of heb je als school vragen over je rechten en plichten?

Enkele tips bij het invullen van je melding:

  • Geef zoveel mogelijk details: waaruit bestaat het verschil in behandeling? Welke aanpassingen werden niet voorzien? Wat werd er precies gezegd door de leerkracht of medeleerling?
  • Vertel welke stappen je zelf al ondernomen hebt: heb je al andere organisaties (zoals het CLB) of personen gecontacteerd?
  • Meld in welke gemeente de school ligt, welke taal er op school wordt gesproken en over welk onderwijsniveau het gaat.

Al je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We nemen nooit contact op met de school of de tegenpartij zonder je uitdrukkelijke toestemming. Unia probeert altijd samen te zoeken naar een onderhandelde oplossing. Daarbij houden we rekening met je rechten en met de legitieme bezorgdheden van alle betrokken partijen.

Volg ons op onze sociale media