Haatmisdrijven melden?

Haatmisdrijven meld je best bij de politie, want het is belangrijk dat er een proces-verbaal wordt opgesteld. Zo kan het gerechtelijk apparaat in werking treden. Daarnaast kan je ook Unia contacteren voor juridische bijstand.

Belangrijke informatie bij je aangifte bij de politie:

 • Werd je specifiek geviseerd omwille van een beschermd kenmerk, zoals je huidskleur, godsdienst, seksuele oriëntatie,…? Vraag de politie om dit expliciet te vermelden in het proces-verbaal (PV).
 • Geef zoveel mogelijk gedetailleerde informatie mee:
  • Wat is er precies gebeurd?
  • Waar en wanneer?
  • Wat werd er gezegd?
  • Herinner je je nog de juiste bewoordingen?
  • Zijn er getuigen?
 • Laat zeker ook een medisch attest opmaken bij een dokter, als je lichamelijke of psychologische letsels hebt.
 • Vraag altijd een kopie van het PV en geef je op als benadeelde persoon. Het zorgt ervoor dat je op de hoogte gehouden wordt van de eindbeslissing.

Doe bovendien ook zeker een melding bij Unia.

We informeren en begeleiden slachtoffers en hun familie.

Bovendien kunnen we ons (naast de melder) burgerlijke partij stellen bij een rechtszaak. We waken er dan over dat het aspect ‘haatmisdrijf’ in het onderzoek meegenomen wordt met specifieke aandacht voor de omstandigheden vóór en tijdens het misdrijf: de uitlatingen van de dader zelf, het karakter van de daad, elementen uit het verleden van de dader, …